Rozliczenia kierowców

Rozliczenia kierowców

Rozliczenie kierowców to proces monitorowania i zarządzania czasem pracy kierowców, który ma na celu zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi czasu pracy w transporcie drogowym. W ramach tego procesu dokonuje się rejestrowania czasu pracy kierowców, obliczania należnych wynagrodzeń i innych świadczeń, a także kontrolowania przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy.

Aby rozpocząć rozliczenia Kierowców na początek przeprowadzenie audytu w przedsiębiorstwie:

Po analizie przedsiębiorstwa przygotowujemy dokumentacje kadrową dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy takich jak:

SPORZĄDZENIE EWIDENCJI CZASU PRACY KIEROWCÓW

 • darmowy odbiór danych (wykresówki, pliki cyfrowe, karty drogowe, zestawienie urlopów i kart chorobowych)
 • wyliczanie ewidencji czasu pracy
 • rozliczanie nadgodzin
 • przesłanie ewidencji czasu pracy do działu kadr
 • dostarczenie dokumentów do archiwizacji w kolejnym cyklu rozliczeniowym
 • optymalizacja zobowiązań pod kątem ZUS
 • pomoc oraz reprezentacja podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy u Państwa w Przedsiębiorstwie lub w oddziale PIP

KIEROWCY NA UMOWACH CYWILNOPRAWNYCH I SAMOZATRUDNIEIU

 • ewidencja czasu pracy Kierowców wraz wyliczeniem należnego wynagrodzenia
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz niezbędnych dokumentów

PŁACE MINIMALNE NA TERYTORIUM INNYCH KRAJÓW

 • sporządzanie wirtualnych delegacji do pomniejszania podstawy opodatkowania i ozusowania od 02.02.2022
 • rozliczenie płacy minimalnej oraz płacy sektorowej na terytorium Państw Unii Europejskiej od 02.02.2022

RAPORT ITD - STAŁA KONTROLA KIEROWCÓW (CZAS PRACY)

 • comiesięczne sporządzanie raportów wykroczeń
 • przekazywanie raportów wykroczeń Kierownikowi transportu
 • analiza raportów wykroczeń z Kierownikiem transportu
 • Infolinia dotycząca czasu pracy Kierowców
 • pomoc oraz reprezentacja podczas kontroli Inspekcji Transportu Drogowego u Państwa w Przedsiębiorstwie lub w oddziale WITD

DELEGACJE

 • generowanie delegacji krajowych na podstawie kart pracy oraz systemów GPS