Rozliczenia kierowców - pakiet mobilności

Rozliczenie kierowców – pakiet mobilności to proces monitorowania i zarządzania czasem pracy kierowców, który ma na celu zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi czasu pracy w transporcie drogowym. W ramach tego procesu dokonuje się rejestrowania czasu pracy kierowców, obliczania należnych wynagrodzeń i innych świadczeń, a także kontrolowania przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy.

pan prowadzący auto

Aby rozpocząć rozliczenia kierowców na początek przeprowadzenie audytu w przedsiębiorstwie:

 • weryfikacja bieżących dokumentacji kadrowo-płacowej
 • licencje, zezwolenia, wypisy oraz zarządzanie operacjami transportowymi
 • analiza i rozliczanie czasu pracy Kierowców
 • rozliczenia europejskich płac minimalnych
 • rozliczenia podróży służbowych

Po analizie przedsiębiorstwa przygotowujemy dokumentacje kadrową dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy takich jak:

 • umowa o prace
 • dodatkowe warunki umowy o prace
 • warunki dotyczące rozliczeń podróży służbowych
 • obwieszczenia do regulaminów pracy oraz wynagrodzenia
 • przygotowanie dodatkowych dokumentów do akt osobowych dla Kierowców

SPORZĄDZENIE EWIDENCJI CZASU PRACY KIEROWCÓW

 • darmowy odbiór danych (wykresówki, pliki cyfrowe, karty drogowe, zestawienie urlopów i kart chorobowych)
 • wyliczanie ewidencji czasu pracy
 • rozliczanie nadgodzin
 • przesłanie ewidencji czasu pracy do działu kadr
 • dostarczenie dokumentów do archiwizacji w kolejnym cyklu rozliczeniowym
 • optymalizacja zobowiązań pod kątem ZUS
 • pomoc oraz reprezentacja podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy u Państwa w Przedsiębiorstwie lub w oddziale PIP

KIEROWCY NA UMOWACH CYWILNOPRAWNYCH I SAMOZATRUDNIEIU

 • ewidencja czasu pracy Kierowców wraz wyliczeniem należnego wynagrodzenia
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz niezbędnych dokumentów

PŁACE MINIMALNE NA TERYTORIUM INNYCH KRAJÓW

 • sporządzanie wirtualnych delegacji do pomniejszania podstawy opodatkowania i ozusowania od 02.02.2022
 • rozliczenie płacy minimalnej oraz płacy sektorowej na terytorium Państw Unii Europejskiej od 02.02.2022

RAPORT ITD - STAŁA KONTROLA KIEROWCÓW (CZAS PRACY)

 • comiesięczne sporządzanie raportów wykroczeń
 • przekazywanie raportów wykroczeń Kierownikowi transportu
 • analiza raportów wykroczeń z Kierownikiem transportu
 • Infolinia dotycząca czasu pracy Kierowców
 • pomoc oraz reprezentacja podczas kontroli Inspekcji Transportu Drogowego u Państwa w Przedsiębiorstwie lub w oddziale WITD

DELEGACJE

 • generowanie delegacji krajowych na podstawie kart pracy oraz systemów GPS

 

Jak poprawnie rozliczać czas pracy kierowców?

Celem ewidencjonowania czasu pracy kierowców jest ustalenie wysokości wynagrodzenia za pracę, a także innych przysługujących im świadczeń. Nasza firma rozlicza pracowników zgodnie z przepisami, które zostały zawarte w ustawie o czasie pracy kierowców. Ewidencja jest przeprowadzana na podstawie zapisów na wykresówkach, plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego oraz wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego. Poza tym nazujemy również na innych dokumentach, które potwierdzają czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem MRPiPS z 10.12.2018 r., ewidencja czasu pracy kierowców musi zawierać informację o liczbie przepracowanych godzin, a także godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy. Ponadto muszą się tam znaleźć takie informacje jak:

 • liczba godzin przepracowanych w nocy,
 • liczba nadgodzin,
 • dni wolne od pracy (z oznaczeniem tytułu ich udzielenia),
 • liczna godzin dyżuru, godzina jego rozpoczęcia i zakończenia (ze wskazaniem miejsca jego pełnienia,
 • rodzaj i wymiar zwolnień od pracy,
 • rodzaj i wymiar innych nieobecności w pracy (usprawiedliwionych),
 • wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy.

Co w sytuacji, gdy firma zatrudnia młodocianych pracowników? Wówczas ewidencja musi zawierać informacje o czasie spędzonym na pracach zabronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego, czyli praktyk.

 

Dlaczego warto powierzyć rozliczanie czasu pracy kierowców profesjonalistom?

Rozliczanie czasu pracy kierowców nie jest łatwym zadaniem. To znacznie trudniejsze niż w przypadku innych grup zawodowych, ponieważ należy uwzględniać nie tylko przepisy krajowe, ale również europejskie. Ze względu na to, że w Europie zostały wprowadzone płace minimalne obejmujące kierowców zawodowych, naliczając wynagrodzenie trzeba brać pod uwagę przepisy obowiązujące w kraju, który odwiedza kierowca wykonując obowiązki. Powierzając nam te obowiązki nie będą musieli się Państwo martwić o rozliczanie delegacji kierowców czy też rozliczanie diet zagranicznych kierowców. My zajmiemy się każdą kwestią, przeprowadzając ewidencję zgodnie z obowiązującym prawem. Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:

 • naliczanie wynagrodzeń za czas pracy,
 • rozliczanie płac minimalnych obowiązujących w UE,
 • rozliczanie podróży służbowych,
 • raportowanie naruszeń czasu prowadzenia pojazdu, odpoczynków oraz przerw,
 • raportowanie naruszeń dotyczących ustawy o czasie pracy kierowców,
 • informowanie Klienta o terminie ważności kart kierowców i kalibracji tachografów,
 • zawiadamianie Klientów o terminach odczytu danych z tachografów i kart kierowców,
 • udostępnianie Klientom raportów,
 • doradztwo prawne,
 • przeprowadzanie szkoleń dla kierowców i spedytorów,
 • rozliczanie kierowców – pakiet mobilności (zgodnie z aktualnymi wymogami).

Zdajemy sobie sprawę z tego, że rozliczanie kierowców w firmie transportowej jest trudnym i wymagającym zadaniem, z którym niedoświadczona osoba nie będzie w stanie sobie poradzić. Ewidencja czasu pracy kierowców jest naszą specjalnością, dlatego serdecznie zachęcamy do skorzystania z oferowanych usług.