Wszystko co musisz wiedzieć o Pakiecie Mobilności

Pakiet Mobilności to kluczowy element regulacji w sektorze transportu drogowego. Dokument ten wprowadza istotne zmiany dla przedsiębiorców i kierowców. Poznaj najważniejsze aspekty tego pakietu i dowiedz się, jak wpływają na funkcjonowanie firm transportowych oraz warunki pracy kierowców.

Nowe zasady dotyczące delegowania kierowców

Jednym z głównych elementów Pakietu Mobilności są przepisy regulujące zakres delegowania kierowców do wykonywania pracy za granicą. Ich celem jest zapewnienie równego traktowania pracowników z różnych krajów Unii Europejskiej oraz ograniczenie praktyk socjalnego dumpingu. Zgodnie z nowymi przepisami kierowcy delegowani do innego kraju UE muszą otrzymywać wynagrodzenie zgodne z minimalnymi stawkami obowiązującymi w danym państwie. Firmy transportowe mają przy tym obowiązek informować swoich pracowników o warunkach pracy i wynagrodzenia przed rozpoczęciem delegacji.

Ograniczenie czasu pracy kierowców oraz przerw i odpoczynków

Wejście w życie dokumentu oznacza również zmiany w rozliczaniu kierowców. Pakiet Mobilności wprowadził nowe zasady dotyczące czasu pracy, które mają na celu zapewnienie lepszej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa kierowców. Zawodowi kierowcy nie mogą pracować dłużej niż 9 godzin dziennie, a tygodniowy czas pracy nie może przekraczać 56 godzin. Istotne są też nowe regulacje dotyczące przerw i odpoczynków dla kierowców. Osoby zatrudnione w firmach transportowych muszą korzystać z przerw co najmniej raz na 4,5 godziny jazdy oraz mieć zagwarantowany odpoczynek tygodniowy po każdych sześciu dniach pracy.

Kontrole drogowe i sankcje za naruszenie przepisów

W ramach nowych przepisów państwa członkowskie mają obowiązek przeprowadzać regularne kontrole drogowe, obejmujące sprawdzenie czasu pracy kierowców, przerw i odpoczynków oraz dokumentów potwierdzających delegowanie. W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów przewidziane są surowe sankcje finansowe. Wprowadzono także nowe zasady dotyczące tachografów, których celem jest zapewnienie większej przejrzystości i uczciwości w sektorze transportu drogowego. Firmy transportowe są zobowiązane do stosowania tachografów cyfrowych oraz regularnego przekazywania danych do właściwych organów kontrolnych.