Co składa się na czas pracy kierowcy zawodowego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa czas pracy kierowcy obejmuje nie tylko godziny jazdy, ale także inne obowiązki związane z wykonywaniem zawodu. Co konkretnie? Zapraszamy do lektury dalszej części naszego artykułu. Wyjaśniamy w niej, jakie elementy składają się na czas pracy kierowców zatrudnianych w firmach transportowych.

Czas jazdy – podstawowy element czasu pracy

Czas jazdy to oczywiście najważniejszy element czasu pracy zawodowego kierowcy. Zgodnie z przepisami prawa, kierowca nie może prowadzić pojazdu dłużej niż przez określony czas bez przerwy. W Polsce maksymalny czas jazdy wynosi 9 godzin dziennie. Może być on wydłużony do 10 godzin, jednak nie więcej niż dwa razy w tygodniu. Aktualne przepisy ograniczają również tygodniowy czas jazdy do 56 godzin oraz dwutygodniowy do 90 godzin.

Przerwy i odpoczynek – konieczność regeneracji

Kierowca zawodowy musi przestrzegać określonych przerw w trakcie pracy. Mają one na celu zapewnienie mu odpowiedniej regeneracji. Przerwy te są obowiązkowe i muszą być zastosowane po określonym czasie jazdy. Przepisy stanowią, że kierowca musi zrobić sobie co najmniej 45-minutową przerwę po 4,5 godzinach jazdy. Przerwa ta może być podzielona na dwa okresy – jeden trwający co najmniej 15 minut, a drugi co najmniej 30 minut.

Odpoczynek dzienny i tygodniowy to kolejne elementy czasu pracy zawodowego kierowcy. Odpoczynek dzienny powinien trwać co najmniej 11 godzin, ale może być skrócony do 9 godzin trzy razy w tygodniu. Odpoczynek tygodniowy powinien wynosić co najmniej 45 godzin i może być skrócony do 24 godzin, pod warunkiem, że zostanie skompensowany w ciągu trzech tygodni.

Inne obowiązki kierowcy zawodowego

Na prawidłowe rozliczanie czasu pracy kierowców wpływ mają również inne obowiązki związane z wykonywaniem zawodu. Do tych obowiązków należy m.in. załadunek i rozładunek towarów, sprawdzanie stanu technicznego pojazdu oraz przeprowadzanie niezbędnych napraw czy konserwacji. Co więcej, czas pracy obejmuje też czas poświęcony na szkolenia, egzaminy oraz pozostałe formalności związane z zawodem kierowcy.